Régóta dédelgetett álmunk, hogy a több évtizedes nemzetközi tevékenység során felhalmozott kulturális tudást és élményeket hangsúlyosabban beemeljük a napi tanítási gyakorlatba. A kulturális örökség európai évéhez kapcsolódva két projektet is terveztünk, amelyekhez összesen 54.040 eurós Erasmus+ támogatást nyertünk.

Diákcsere projektünk (KA2) címe ’Cultural Heritage Awareness for Netizen Communication in Europe’ (CHANCE – esély, lehetőség), azaz ’Kulturális kommunikáció európai állampolgárok számára’. A projekt legfőbb célkitűzése, hogy fejlesszük a résztvevők kulturális és szociális készségeit különböző tantárgyközi tevékenységeken és egy innovatív vitaprogramon keresztül. E mellé társul másik projektünk, melynek célja olyan tantárgyközi tartalmak fejlesztése, melyek élményszerű tanulási környezetet teremtenek a diákok számára a hagyományápolás és kultúraközvetítés témakör segítségével. Ennek célcsoportja tehát a tanári kar (KA1), melyből egy 9 fős csapat vesz részt nemzetközi továbbképzéseken és osztja meg a tanultakat a kollégákkal tankerületi szinten is. Ennek a projektnek a ’Kalandozások kultúrán innen és túl’ azaz ’Culture, Adventure, Lecture’ címet adtuk. Mindkét projekt megvalósításának ideje a 2018-19-es és 2019—2020-as tanév lesz, siker esetén hatásukat azonban sokkal hosszabb távra reméljük.

Diákcsere projektünk hat európai országot fog össze; a projektben Görögország, Horvátország, Magyarország, Lengyelország, Olaszország és Spanyolország középiskolás diákjai és pedagógusai működnek együtt és valósítanak meg változatos tevékenységeket egyrészt internetes felületeken, másrészt a partnerországokban személyesen. Mindeközben a két projektben résztvevő pedagógusok és csatlakozó kollégáik a továbbképzéseken tanultakat és az ott szerzett kapcsolatokat kamatoztatva az iskola minden diákjának a helyi tantervhez és éves munkatervhez kapcsolódva terveznek és valósítanak meg tantárgyközi élményszerű tanulási alkalmakat szintén bevonva a digitális eszközöket és iskolán kívüli egyéb tanulási formákat.

A projekttevékenységek lefedik a kulturális örökség megfogható (épületek, emlékművek, műalkotások, könyvek, történelmi városok, régészeti lelőhelyek) és nem megfogható (munkamódszerek, ábrázolásmódok, kifejezések, nyelvi és szóbeli hagyományok, művészi kifejezésmódok) javait, a különböző természeti jelenségeket (tájképek, flóra és fauna) és a digitális műveket (digitális műalkotások, képek, filmek, hangfelvételek) egyaránt.  Minden tevékenység hozzájárul a tantárgyközi oktatás megvalósulásához, hiszen számos munkaközösség pedagógusa működik együtt egy közös cél érdekében bevonva különböző helyi szervezeteket és külső partnereket.

Szeretnénk, hogy ez a projekt hozzájáruljon ahhoz, hogy diákjaink magas nyelvi és digitális készségekkel rendelkező toleráns, felelősségteljes és az Európai Kulturális Örökséggel tisztában lévő európai állampolgárokká váljanak, akik büszkék arra, amit a magyar kultúra adott hozzá a közösség kultúrájához. Emellett bízunk benne, hogy a projekten keresztül meg tudunk szólítani és be tudunk vonni olyan hátrányos helyzetű és alulteljesítő diákokat is, akik a tevékenységekben való részvétel által többlet lehetőségekre és motivációra tesznek szert, aminek következtében tanulmányi eredményeik javulnak, készségeik gyarapodnak, és növekedik az esélyük az európai munkaerőpiacra való belépésre.

A projektek eseményeiről és eredményeiről folyamatosan tájékoztatjuk partnereinket az iskola honlapján és a médián keresztül. Kérjük, kövessen minket, és tudjon meg többet első programunkról, melyet október 13-án valósítunk meg és amelyre várjuk partnereinket!

 

Szabóné Jassó Ágnes projektkoordinátor KA2

Tokaji Ildikó projektkoordinátor KA1