Iskolánk október 13-án csatlakozott az Erasmus Napok nemzetközi kezdeményezéshez, amelynek keretén belül 1300 különböző programot szerveznek október 12-13-án a világ mintegy 37 országában. Magyarországon 21 városban összesen 64 programot szerveztek oktatási intézmények és szervezetek, és ezek közül az egyik a mi iskolánk volt.

A programot egy projektnap keretén belül rendeztük meg a 9-11. évfolyamos diákok részvételével. A nap folyamán minden tevékenység az Erasmus+ program jegyében zajlott. A diákok kaptak egy rövid tájékoztatást az iskolában folyó projektekről, majd a safe.netizens@eu projektben résztvevő diákok számoltak be társaiknak az eddig elvégzett feladatokról, a már lezajlott mobilitásokról és az elkészült projekttermékekről. A beszámolót követően a projekttagok alsóbb évfolyamos osztályokba látogattak, ahol egy rendhagyó óra keretén belül beszélgettek alsó és felső tagozatos diáktársaikkal a biztonságos internethasználatról, és egy játékos kvíz megoldásán keresztül hívták fel a diákok figyelmét arra, hogy mik azok a szabályok, amelyeket be kell tartaniuk ahhoz, hogy az online világban is biztonságban legyenek. Ezeket az órákat a kisebb diákok nagyon élvezték, és aktívan részt vettek a beszélgetésben.

Eközben az iskola többi gimnazista diákja kisebb csoportokban többféle interaktív tevékenységben vett részt: kitöltöttek egy kérdőívet az általuk használt digitális eszközökről és alkalmazásokról, megoldottak egy angol nyelvű digitális kvízt azokról a témákról, amelyekkel a projektben résztvevő diákok is dolgoznak, valamint minden csapat tervezett egy olyan digitális posztert, amelyen a biztonságos internethasználat valamelyik fontos elemére hívja fel a figyelmet.

A nap zárásaként egy digitális kincskeresésre invitáltuk a diákokat: az iskola épületében elhelyezett európai országok zászlóit és az azokon található QR kódokat kellett megtalálniuk, és a kódok leolvasása után megjelenő kérdéseket kellett megválaszolniuk. A kérdések azoknak az országoknak a kultúrájához kapcsolódtak, amelyekkel iskolánk korábban partneri kapcsolatban állt vagy most futó Erasmus+ projektben dolgozunk együtt. A diákok lelkesen keresték a pincétől a padlásig elhelyezett kérdéseket, és a végén még egy kreatív feladat keretén belül ők is írtak olyan kvíz kérdéseket, amelyek a magyar kulturális örökség témakörét ölelték fel.

Mindent összefoglalva, a projektnap nagyon jól sikerült, és a diákok számos új ismerettel gazdagodtak amellett, hogy jól érezték magukat az interaktív feladatok megoldása közben.

Köszönjük Erasmus+!

Galéria