Egyre több szakmai érv támasztja alá, hogy jó döntést hoztunk a Százhalombattai Arany János Általános Iskola és Gimnáziumban, amikor a robotika és a kódolás felé indultunk az alsó tagozatos gyermekek oktatásában. Ezzel azt is vállaltuk, hogy módszertani kultúránkat frissítjük, a kisgyermekkori gondolkodásfejlesztésre felhasználjuk a digitális környezet adta lehetőségeket.

Életünket, a körülöttünk lévő környezetet egyre inkább áthatja a robottechnika, nélkülözhetetlenné válik az algoritmikus gondolkodás. Ennek megalapozását az alsó tagozatban érdemes elkezdeni. A hagyományos tantárgyak megmaradnak, de a nevelés-oktatás folyamatában szükségessé válik új módszerek, eszközök használata.

Ahhoz, hogy tanítási gyakorlatunkat meg tudjuk újítani, „újrakódoljuk”, nagyon fontos lépés az önképzés, a jó gyakorlatok megismerése. Ennek szellemében vettünk részt alsó tagozatban tanító kollégáimmal együtt, az ELTE-TÓK Digitális pedagógiai Tanszékének Robotika, kódolás kisgyermekkorban című országos konferenciáján 2019. április 5-én.

Kiváló előadásokat hallgathattunk, bővítettük, korunk kihívásainak megfelelően aktualizáltuk ismereteinket. A gyakorlatban is megtapasztalhattuk, hogy a játszva, alkotva tanulásnak, az algoritmikus gondolkodásnak, a problémamegoldás megtervezésének, a kreatív csoportmunkának helye és szerepe van minden tanítási órán.

Példákat láttunk Zümi, a kis padlórobot, illetve a LEGO-robotok használatára. A játékok beemelése az oktatási folyamatba nem volt öncélú. Segített az összeolvasás technikájának elsajátításában, a matematikai műveletek sorrendjének megtanulásában, logikai játékok és társasjátékok megtervezésében. Ezeket a technikákat elsajátítva, diákjaink remélhetőleg eredményesebbek lesznek az ok-okozati összefüggések felismerésében, szövegkörnyezetbe tudnak ágyazni információkat és tapasztalataikat elemezve alkotva tanulhatnak.

Minárovits Gáborné tanító

Arany János Általános Iskola és Gimnázium