20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 182/A. § (1) és (2) bekezdése alapjánaz Érdi Tankerületi Központ százhalombattai általános iskolái tájékoztatót szerveznek a hit- és erkölcstan oktatásával kapcsolatosan.

Időpontja: 2018. március 12. (hétfő) 16:30 óra
Helyszíne: Százhalombatta Városháza „B” épület, Díszterem

A fentiekben jelölt időpontban a településen hitéleti tevékenységet ellátó egyházi jogi személyek tartanak tájékoztatót.

Szeretettel várjuk az érdeklődő szülőket!

Százhalombatta, 2018. február 07.

Üdvözlettel:
dr. Horváthné dr. Hidegh Anikó
intézményvezető