felső-aloldal

Kezdőlap / felső-aloldal

Bemutatkozik a felső tagozat

Tagozatvezető : Adorjánné Káldi Boglárka

A felső tagozatban 8 tanulócsoport működik, az 5-6. évfolyamon egy osztály ének-zene tagozattal, a többi az ÉKP és NYIK programot folytatja.

Az ötödik osztály és nyolcadik osztály kiemelkedően fontos az ő életükben. Ötödikben megváltozik az osztály szerkezete a becsatlakozó új és távozó régi tanulók miatt. Így rövid időn belül kell új közösséget formálni, új normákat, új szokásrendeket kialakítani bennük. Ennek a célnak a gyorsítása érdekében szervezzük az „Ötödikesek napját” – nagy sikerrel – az év elején. Felső tagozatba lépve nehezen megy az önállósodás, tanító nénitől való elválás. Ezért idén, a nem szakrendszerű oktatás keretén belül, több órát az alsó tagozatban tanítók látnak el. Fő feladatuk az alapkompetenciák fejlesztése a hatékony tanulás érdekében.

Többszörösen hátrányos helyzetű tanulóink, a beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézségekkel küzdő tanulók számának növekedése új feladatok elé állítják a pedagógusokat. Fő célunk, hogy ezeket a gyerekeket tanulásra motiváljuk, sikerélményben részesítsük, aminek eszköze a hatékony tanulás. A tanulószobára járó gyerekek különböző tanulási módszereket próbálhatnak ki, ami segíti a tananyag „gyorsabb”, „könnyebb” megtanulhatóságát. Innen átlátogathatnak a képességfejlesztő tanulószobára , ahol szövegértést, helyesírást, memóriát , logikát, különböző képességeiket, készségeiket fejleszthetik szakembereink vezetésével.

A tanulásban és tananyagban lemaradt tanulók részére matematikából és magyarból 6., 7. évfolyamon felzárkóztató foglalkozásokat szervezünk.

A nyolcadik osztály legfontosabb feladata a középiskolás beiskolázás. Ennek sok esetben előfeltétele a központi írásbelik megírása (mat., magy.). A tanév első felében magas óraszámmal, bontott órákon tanítjuk ezeket a tantárgyakat, felkészítjük az írásbelire őket(?). Tehetséges tanulóink a kötelező tanítási órákon kívül szabadidős szakkörökön vehetnek részt, felkészítjük és versenyeztetjük őket különböző „hagyományos” szaktárgyi versenyeken. A 6. (és 8.) évfolyamon igénybe vehetnek egy délutáni angolórát is (főleg gimnáziumunk tagozatába csatlakozók részére ajánlott).

Sajátos nevelési igényű tanulóinknak egyénre szabott fejlesztési terv alapján gyógypedagógusaink segítségével egyéni fejlesztő órák keretében tudunk segíteni.

Elektronikus napló

2017 szeptemberétől iskolánkban a KRÉTA napló üzemel. A szülők mind számítógépről mind telefonról elérik a naplót. Ez utóbbihoz érdemes a telefonos applikációt letölteni. Androidos és iPhone készülékekre érhető el az applikáció!

belépés

Tanórán kívüli foglalkozások, felső tagozat

Tankör – Tanár
5-6. Színjátszás – Leszák Zoltánné
5-7. KGYTK – Deffentné Földvári Zsuzsa
5-8. Kreatív hobby – Deffentné Földvári Zsuzsa
5.a Magyar fejlesztő – Palló Csilla
5.c Magyar fejlesztő – Palló Csilla
6-12. Színjátszás – Leszák Zoltánné
6-12. Tehetséggondozás – Tóth Ágnes
6.b Földrajz Peszlegné – Horváth Éva
6.b Matematika – Ketskemétyné Nagy Zsuzsanna
8.évfolyam Matematika – Kovács Bertalanné
8.b Kémia – Zsigmond Zsuzsanna
8.c Matematika – Kovács Bertalanné

Tanórán kívüli foglalkozások, felső tagozat

9-10. Read projekt (angol) – Szabóné Jassó Ágnes
9-11. ECDL előkészítő – Horváthné Vályi Mónika
9-12. Tehetséggondozás – Trojkóné Horváth Ildikó
9-9/Ny. Jelnyelv – Szabó Orsolya
10.a Olasz – Szabó Orsolya
10.b Angol – Ötvös Zita Mária
10.b Angol – Szakács Gizella
12.ab Német – Hómann Angéla
12.b Német – Borsa Zsuzsa
9/Ny-10. Read projekt (angol) – Tokaji Ildikó