sni-rak

sni-rak

Kezdőlap / sni-rak

Bemutatkozás

A Sajátos Nevelési Igényű Tanulók Tagozatán (SNI tagozat) szegregáltan tanulnak a tanulásban akadályozott, az integrálható értelmileg akadályozott, halmozottan fogyatékos és autista tanulók. A tagozathoz tartozik a külön telephelyen működő Regionális Autista Központ (RAK), ahova a különböző értelmi képességű, nem integrálható autizmussal élő gyermekek járnak. A tagozatra és a RAK-ba csak a Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői Bizottság döntése alapján kerülhetnek be a tanulók. A tagozati négy összevont tanulócsoportban 28 tanuló, míg a RAK-ban 2 csoportban 12 gyermek tanul 1- 8. évfolyamig. Az Autista Központban, térben és időben strukturált környezetben, vizuális megsegítéssel, egyéni napirenddel és haladási ütemmel történik a gyermekek oktatása, fejlesztése. A telephelyen napközis csoport is működik.

A kis létszámú 6-12 fős osztályokban a nevelő-oktató munka során a módszerek, az eszközök megválasztása a tanulók egyéni sérülés specifikus szükségleteit figyelembe véve történik. Minden tanuló a közismereti tantárgyak mellett a rehabilitációs órák keretében szükség szerint logopédiai foglalkozáson, kognitív és motoros képesség fejlesztésen vesz részt. A 7. és a 8. osztályosok az angol nyelvvel is megismerkedhetnek. A diákok heti rendszerességgel úszásoktatásra járnak a Városi Tanuszodába. A tanítási órák után napközit biztosítunk valamennyi évfolyam tanulói számára. Itt a szabadidő hasznos eltöltésén túl elkészítik házi feladataikat is.   A minőségi munka a tapasztalattal rendelkező, gyerekbarát szemléletű, szociálisan érzékeny gyógypedagógus végzettségű kollégák által garantált. Nyitottak az új módszerek iránt, rendszeresen továbbképzéseken vesznek részt. Munkájukat gyógypedagógiai asszisztensek segítik. Választható tanórán kívüli tevékenységeink: informatika szakkör, kézműves foglalkozás. Erdei iskolák, tagozati- és osztálykirándulások, vetélkedők, gálaműsorok szervezésével is színesítjük diákjaink életét.

A tanulók bekapcsolódnak a normál tanrendű iskola által rendezett ünnepségekbe, az Arany napok és az Egészség hét eseményeibe is. Az érzékenyítő program keretében közös rendezvényeken vesznek részt ép értelmű társaikkal.

Állatsimogató

Egyik nap az iskolában azt a hírt kaptuk, hogy állatsimogató programon vehetünk részt. Nagyon örültem, mert nem minden nap adódik ilyen lehetőség. Nem is tudom, hogy hol kezdjem? A kecskéknél, a nyulaknál, vagy a csirkéknél?…

Tatán jártunk…

Május 20-át nagyon várták az SNI tagozat és a Regionális Autista Központ tanulói, hiszen az idei tanév végi kirándulást a pedagógusok erre a napra tűzték ki. Előtte napokig izgultunk, vajon milyen időnk lesz. Végül kissé…

Gyöngyhalászok az Arany János Iskolában

Az Arany János Általános Iskola és Gimnázium SNI tagozatán az informatika szakkör ebben az évben a Gyöngyhalászat Tehetséggondozó Alapítvány versenyének szellemében telt. A feladatokat a gyerekek e-mailben kapták meg, számítógépen oldották meg és küldték vissza…

Vetélkedtünk!

2019. április 29-én került megrendezésre a már hagyománynak számító Tavaszi Sportvetélkedő, ahol az Ercsi Kossuth Lajos Általános Iskola, az Érdi Móra Ferenc Általános Iskola valamint a mi iskolánk csapatai mérhették össze sporttudásukat, sportteljesítményüket. A programot…

Húsvéti játszóház 2019-04-16

A tavaszi szünet előtti utolsó tanítási napon került sor a hagyományos Húsvéti Játszóház megrendezésére. Az alkalomra a szülőket is meginvitáltuk, töltsenek egy vidám délutánt a gyerekekkel. Az osztályokat színes és változatos programok várták a különböző…

Autizmus világnap

Április 2-a az Autizmus világnapja, amelynek célja, hogy felhívja a világ figyelmét az autizmusra, az autizmus spektrum zavarra. Az autizmussal élő gyerekek, fiatalok, felnőttek úgy élnek közöttünk, hogy közben hatalmas erőfeszítéseket tesznek annak érdekében, hogy beilleszkedjenek…

Fenntarthatósági hét az Sni – tagozaton

A tiszta környezet, az energiatakarékosság, az újrahasznosítás fontos lépések a Föld megóvása érdekében. Ennek tudatosítása érdekében az Sni tagozaton egész héten programokat szerveztünk és feladatokat készítettünk. A szülőket is bevonva egy egész hétre vonatkozó kérdőívet…

Parasport napja

Galéria   2017 decembere óta február 22. többek között a magyar parasport és a magyar siketsport napja. Azért erre a napra esett a választás, mert 1970. február 22-én alakult meg a Mozgásgátoltak Halassy Olivér Sport…