sni-rak

Kezdőlap / sni-rak

Bemutatkozás

A Sajátos Nevelési Igényű Tanulók Tagozatán (SNI tagozat) szegregáltan tanulnak a tanulásban akadályozott, az integrálható értelmileg akadályozott, halmozottan fogyatékos és autista tanulók. A tagozathoz tartozik a külön telephelyen működő Regionális Autista Központ (RAK), ahova a különböző értelmi képességű, nem integrálható autizmussal élő gyermekek járnak. A tagozatra és a RAK-ba csak a Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői Bizottság döntése alapján kerülhetnek be a tanulók. A tagozati négy összevont tanulócsoportban 28 tanuló, míg a RAK-ban 2 csoportban 12 gyermek tanul 1- 8. évfolyamig. Az Autista Központban, térben és időben strukturált környezetben, vizuális megsegítéssel, egyéni napirenddel és haladási ütemmel történik a gyermekek oktatása, fejlesztése. A telephelyen napközis csoport is működik.

A kis létszámú 6-12 fős osztályokban a nevelő-oktató munka során a módszerek, az eszközök megválasztása a tanulók egyéni sérülés specifikus szükségleteit figyelembe véve történik. Minden tanuló a közismereti tantárgyak mellett a rehabilitációs órák keretében szükség szerint logopédiai foglalkozáson, kognitív és motoros képesség fejlesztésen vesz részt. A 7. és a 8. osztályosok az angol nyelvvel is megismerkedhetnek. A diákok heti rendszerességgel úszásoktatásra járnak a Városi Tanuszodába. A tanítási órák után napközit biztosítunk valamennyi évfolyam tanulói számára. Itt a szabadidő hasznos eltöltésén túl elkészítik házi feladataikat is.   A minőségi munka a tapasztalattal rendelkező, gyerekbarát szemléletű, szociálisan érzékeny gyógypedagógus végzettségű kollégák által garantált. Nyitottak az új módszerek iránt, rendszeresen továbbképzéseken vesznek részt. Munkájukat gyógypedagógiai asszisztensek segítik. Választható tanórán kívüli tevékenységeink: informatika szakkör, kézműves foglalkozás. Erdei iskolák, tagozati- és osztálykirándulások, vetélkedők, gálaműsorok szervezésével is színesítjük diákjaink életét.

A tanulók bekapcsolódnak a normál tanrendű iskola által rendezett ünnepségekbe, az Arany napok és az Egészség hét eseményeibe is. Az érzékenyítő program keretében közös rendezvényeken vesznek részt ép értelmű társaikkal.

Parasport napja

Galéria   2017 decembere óta február 22. többek között a magyar parasport és a magyar siketsport napja. Azért erre a napra esett a választás, mert 1970. február 22-én alakult meg a Mozgásgátoltak Halassy Olivér Sport…

Farsangi népszokások az SNI-tagozaton

Hangos ének, jókedv és vidámság vette kezdetét kedd délután, hogy a gyerekek elűzzék az idei telet és várják a jó idő beköszöntét. A kisebbek Márti nénivel daloltak, mondókáztak. Felelevenítették a korábban tanult: Faragószék nótáját, Itt…

Újra együtt, barátságban

Galéria   A 2018/19-es tanévtől ismét folytatódott az érzékenyítés iskolánkban, az SNI tagozat bevonásával. Néhány régi cimbora és az újként belépő 5. c osztály közreműködésével változatos programokat terveztünk és valósítottunk meg. Október elején egy rendkívüli…

Mikulás vetélkedő

Tagozatunkon idén is megrendezésre került a hagyománynak számító Mikulás váró vetélkedő. Az iskola tornatermében a gyerekeket 6 csapatra osztottuk, kisebbek-nagyobbak vegyesen szálltak harcba. A csapatok egymással versenyezve oldották meg a feladatokat. Volt akadálypálya, labdaszedés, babzsák gyűjtés,…

Az Érdi Mórában jártunk…

Az Érdi Móra Ferenc Általános Iskola meghívására november 27-én 10. alkalommal vehettünk részt a labdaügyességi vetélkedőn. Tagozatunk 2 négy fős csapattal nevezett. Izgalommal és várakozással indultunk útnak kedden kora délután. Az érdi iskola igazgatónője nagyon…

GYALOGLÓ NAP 2018. 10.19.

A Magyar Szabadidősport Szövetség által kiírt Világ Gyalogló Nap pályázatára jelentkezve rendeztük meg idén először ezt a programot iskolánk SNI tagozatára járó tanulóink  részére. A gyerekek és a felnőttek nagy izgalommal készültek október 19-ére. Péntek…

Itt van az ősz, itt van újra…

Az ősszel megérkezett a várva-várt, hagyományos őszi vetélkedő is az SNI-tagozatra. Különféle érdekes feladatokkal birkózhattak meg a gyerekek ezen a szombat délutánon állomásról-állomásra haladva. Amíg az egyik csapat diókat keresett egy tanteremben, hogy azokat feltörve…

Budai várban

Október 3-án, szerdán az Arany János Általános Iskola és Gimnázium SNI tagozatának és a Regionális Autista Központnak 31 tanulója és 12 pedagógusa bevette a Budai várat. A lépcsősor megmászása után első utunk a Hadtörténeti Múzeumba…

Kirándulás Noel tanya

Szeptember 17-én az SNI tagozat 2-3-4.d osztálya látogatást tett az érdi Noel tanyára. A gyermekek nagy izgalommal készültek a kirándulásra, amelyre szülői felajánlással jutottunk el. Rendelkezésünkre bocsátottak egy 9 fős kisbuszt, a sofőr bácsit és…

Sérült Gyermekek Napja

Tagozatunk 3 csoportja idén is részt veszt az immáron 27. alkalommal megrendezésre kerülő Sérült Gyermekek Napja c. rendezvényen a Fővárosi Állat- és Növénykertben. Közel 7000 látogatóval örülhettünk együtt a jó időnek és a csodás programoknak.…