alapitvany-aloldal

Kezdőlap / alapitvany-aloldal

Alapítványunkat 2001 júniusában alapította egy, az Intézménnyel tanulói jogviszonyban álló tanulónk szülője.
Kuratórium, mely szülőkből és pedagógusokból áll, kilenctagú és mindenkor a diákok érdekeit szem előtt tartva, átgondoltan hozza döntéseit.
Az alapítvány közhasznú szervezet, melynek céljai a következők:

 • Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés
 • Kiemelt célja a diákok képességének fejlesztését célzó programok pénzügyi fedezetének biztosítása a társadalom- és természettudományi ismeretek, a nyelvoktatás, a művészeti nevelés, a diáksport és egészségnevelés, informatika területén.
 • Kulturális tevékenység, kulturális örökség megóvása. Törekszik a népi hagyományok ápolására, a szép magyar beszéd és a zenei kultúra fejlesztésére.
 • Gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet, hátrányos helyzetű csoportok esélyegyenlőségének elősegítése

2004 óta érkezik hozzánk az Intézményünk tanulóinak szülei által az Alapítvány működésére felajánlott SZJA  1%-a, mely az Alapítvány költségvetésének jelentős részét képezi.

Az elmúlt években beérkezett Adó 1% összege:
2012. 974.767 Ft
2013. 1.312.254 Ft
2014. 1.115.215 Ft
2015. 950.715 Ft
2016. 1.189.232 Ft
2017. 907.673  Ft

Rendszeresen támogatott célok (programok) a következők:

 • a hátrányos helyzetű tanulók osztálykirándulása
 • iskolai rendezvények
 • gyermekek szabadidős tevékenységének,  – színház-, múzeumlátogatás
 • a diákok különböző eredményeinek jutalmazása (tanév végi jutalomkönyvek vásárlása, Aranykapu Díj)
 • hátrányos helyzetű tehetséges tanulók sokrétű támogatása
 • a tanítást segítő programok megvalósulása (rendhagyó tanítási-, technika órák anyagköltsége finanszírozása)
 • hátrányos helyzetű tanulók táborozása
 • családi problémákkal küzdő, szociálisan rászorulónak minősülő tanulók segítése